Hjem / Aktiebrev

Aktiebrev

Siden 1843 har det været muligt at tilegne sig en aktie i Skamlingsbankeselskabet, og der er siden Selskabets oprettelse solgt over 5600 aktier samt en række aktietransportationer, hvor tidligere aktienumre er givet videre til næste generation i familien for et fastsat beløb.

Et aktiebrev koster i dag 500 kr. og gælder i hele aktionærens levetid. Det er også muligt at få transporteret et aktiebevis for 400 kr.

Med aktiebrevet er du medejer af Højskamling og har adgang til den årlige generalforsamling. Som aktionær støtter du Skamlingsbankeselskabets arbejde for at fremme bevidstheden om det danske sprog gennem kulturelle aktiviteter inden for det talte ord, sang, musik, teater og dans. Selskabets opgave er også at bevare og vedligeholde de landskabsmæssige-, natur- og kulturhistoriske værdier på Højskamling.

Er du interesseret i at blive aktionær i Skamlingsbankeselskabet kan du anmode om at blive aktionær

Højskamlings aktietegning

Højskamling blev i 1843 købt for 704 rigsbankdaler i sølv af møller Hans Ivar Staal og hans nabo gårdejer Bertil Hansen. Efterfølgende var tanken, at købet skulle finansieres ved aktietegning på 8 rigsbankdaler stykket. Hermed skulle der tegnes 88 aktier for at dække købet af Højskamling. Sidenhen er der solgt mere end 5600 aktier, der har sikret forskønnelsen af hele Højskamling og afholdelsen af de årlige fester.

I 1903 blev det vedtaget, at enhver, som ønskede det, kunne tegne sig for flere aktier, men uanset antallet af aktier, havde man kun en stemme til generalforsamlingen. Dette er gældende den dag i dag.