Hjem / Skamlingsbankeselskabet

Skamlingsbankeselskabet

Skamlingsbankeselskabet er et næsten 180 år gammelt selskab, som står for driften af Højskamling samt vedligeholdelse og ”forskønnelse” af selskabets område. Skamlingsbankeselskabet arbejder for at fremme bevidstheden om det danske sprog gennem gennem tale, sang, musik, teater og dans.

Skamlingsbankeselskabet blev født i en malstrøm af begivenheder og i en tid, hvor den danske identitet blev skabt i kølvandet på nationale og demokratiske bevægelser samt en række politiske strømninger, der skyllede henover Helstaten Danmark.

Formelt set blev Skamlingsbankeselskabet stiftet den 6. marts 1843, hvor 19 danske mænd fra Haderslev Amt samlede sig for at stifte en komité, der havde til opgave årligt at afholde en dansk folkefest på Højskamling. I forlængelse heraf blev den første bestyrelse valgt og bestod af:

  • Møller Hans Ivar Staal, Taarning Mølle
  • Gårdejer Bertel Hansen, Taarning
  • Gårdejer Iver Andersen Ravn, Grønninghoved
  • Sognefoged Jørgen Petersen, Sjølund
  • Proprietær Wiimh, Slaugaard (Sommersted sogn)

 

Selv om det ikke står anført nogen steder, antages det, at selskabets første formand var møller Hans Ivar Staal. Sammen med Laurids Skau stod han i spidsen for opkøbet af Højskamling.

Skamlingsbanken

Et forsigtigt skøn er, at selskabet består af godt 1000 nulevende aktionærer. Til den årlige generalforsamling deltager hvert år næsten 250 aktionærer. Skamlingsbankeselskabet afholder forskellige arrangementer, der understøtter det danske sprog og kultur.

I de senere år har Skamlingsbankeselskabet samarbejdet med Kolding Kommune og Klokkestablen for at revitalisere og udvikle hele Skamlingsbankeområdet. Ligesom Skamlingsbankeselskabet samarbejder med det nye Museum Kolding, som står for den daglige drift og formidling omkring besøgscenteret, der nu er nabo til Højskamling.

Skamlingsbankeselskabet er en af de ældste foreninger i Danmark

Læs mere om Skamlingsbankeselskabets historie her