Hjem / Kongesalen

Kongesalen

Kongesalen, som vi kender den i dag, blev indviet i 1940, og er den største og fineste sal i Restaurant Skamlingsbanken. Her har familier gennem tiden afholdt mange traditionsrige fester for venner og familie.

1868

Den første pavillon

I foråret 1868 blev den første pavillon samt en rejsestald opført på Højskamling, og den 15. juni samme år blev det første bestyrelsesmøde afholdt i den ny pavillon. Der var desuden åbnet en restaurant i pavillonen til “Bekvemmelighed for Lystrejsende”. I årene der fulgte blev den flere gange om- og nybygget, således var der i 1898 plads til 220 spisende personer.

1940

Kongesalen

I 1938 blev der påbegyndt en indsamling til bygning af en ny mødesal, der skulle afløse den gamle træpavillon, og i 1939 kunne man på generalforsamlingen oplyse, at der var indsamlet 60.000 kr. og arbejdet med en ny bygning var blevet påbegyndt. Den stod klar i 1940 og blev indviet 10. juli 1940 efter tyskernes besættelse af Danmark. Salen var 190 kvadratmeter og den kunne udvides med den tilstødende lille sal og balkonen, så der var plads til ca. 1000 personer i alt.

1943

Henrik Starckes frise

Under Anden Verdenskrig var der forbud mod at afholde friluftsmøder, så da man ville fejre 100-året for det første sprog- og folkemøde på Skamlingsbanken var det ikke muligt at samles på Højskamling. Jubilæet blev i stedet fejret indendørs og Ny Carlsbergfondet havde i anledning af jubilæet skænket en frise udført af billedhuggeren Henrik Starcke, der påbegyndte arbejdet med frisen i 1941 og fuldførte det året efter. Frisen fortæller gennem et medrivende billedsprog udvalgte dele af Slesvigs og Sønderjyllands historie. Den blev opsat på de tre vægge i den store kongesal på Restaurant Skamlingsbanken. Siden har Ny Carlsbergfondet også finansieret en restaurering af de fredede friser.

Nutiden

Kongesalen i dag

Kongesalen i dag er Restaurant Skamlingsbankens største festsal, og den er også omdrejningspunkt for Skamlingsbankeselskabets årlige fester. Når Skamlingsbankeselskabet byder til fest foregår det næsten altid i Kongesalen på Restaurant Skamlingsbanken. Selvom de oprindelige altaner i dag er fjernet, fremstår Kongesalen med sine historiske friser stadig som en unik festsal med en helt særlig kulturhistorisk værdi.